Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Badania TALIS (Teaching and Learning International Survey) - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Badania TALIS (Teaching and Learning International Survey)

W 2013 roku Instytut Badań Edukacyjnych realizować będzie badania TALIS (Teaching and Learning International Survey) dotyczące nauczania i uczenia się

                                                                                                       Warszawa, 15 stycznia  2013 r.

 

 

 

ZIN.0344.7.2013.AS

 

Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa mazowieckiego

  

 

Szanowni Państwo,

 

informuję, że w 2013 roku Instytut Badań Edukacyjnych realizować będzie badania TALIS (Teaching and Learning International Survey) dotyczące nauczania i uczenia się. Jest to część międzynarodowego badania prowadzonego pod patronatem OECD w 34 krajach świata.

Proszę Państwa Dyrektorów wylosowanych szkół o niezbędną pomoc i udzielenie wsparcia realizatorom projektu.

W załączeniu przekazuję list Podsekretarza Stanu Macieja Jakubowskiego w przedmiotowej sprawie wraz z wykazem wylosowanych  do badania szkół.

 

 

                                                                                                                        Z poważaniem,

 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Katarzyna Góralska

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

Pliki do pobrania

Metryczka

15.01.2013
Data publikacji 15.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szafran
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szafran
do góry