Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

40-lecie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

40-lecie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia

Uroczyste obchody 40-lecie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia odbyły się w Pułtusku.

Uroczyste obchody 40-lecie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia odbyły się w Pułtusku. Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska wręczając z okazji Jubileuszu na ręce Prezesa Zarządu adres okolicznościowy oraz album powiedziała - 'Pragnę podziękować za dotychczasową współpracę i życzę wielu sukcesów oraz wytrwałości w kształtowaniu pięknego wizerunku polskiego rzemiosła'.

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powstałą w 1973 r. W cechach i spółdzielniach zrzesza zakłady rzemieślnicze wszystkich branż z terenu 24 powiatów. Do zakresu jej zadań należy również działalność oświatowa. W około 1200 zakładach rzemieślniczych praktyczną naukę zawodu pobiera ponad 4000 młodocianych pracowników. Ponadto przy Izbie działa Mazowieckie Centrum Edukacji, Promocji i Doradztwa Rzemiosła i Przedsiębiorczości, za pośrednictwem którego prowadzone są szkolenia oraz kursy; dokształcające i kwalifikacyjne kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Na wniosek Izby Mazowiecki Kurator Oświaty powołał Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów oraz przyznawania tytułów zawodowych i tytułów mistrza w zawodach sprzedawca i kucharz małej gastronomii.
 

Metryczka

11.01.2013
Data publikacji 11.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry