Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sp. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na r. szk. 2013/2014 - do konsultacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sp. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na r. szk. 2013/2014 - do konsultacji

W załączeniu, pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych wraz z projektem Zarządzenia MKO w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013.2014 - do konsultacji

 
                           Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r.
 
KPU.537.1.2013.DB
 
Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Mazowieckiego
 
Szanowni Państwo,
 
Na podstawie § 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 z późn. zm.) przedstawiam w załączeniu projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag do niniejszego projektu w terminie do dnia 25 stycznia 2013 roku w formie elektronicznej na adres: sp@kuratorium.waw.pl.
Ponadto informuję, że kolorem czerwonym zaznaczono zmiany w stosunku do zapisów poprzedniego rozporządzenia.
 
 
Z poważaniem
 
Katarzyna Góralska
 
                            /-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

11.01.2013
Data publikacji 11.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Baran
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Kłosowski
do góry