Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja na temat dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 roku - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja na temat dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 roku

Proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 roku.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r.
 
 KPU.021.1.2013.DBSzanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego
 
 
 
 
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem DKZU-JF-5302-3/13 z dnia 7 stycznia 2013 roku zwraca się z prośbą o przygotowanie w trybie pilnym danych dotyczących wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 roku.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie informacji poprzez wypełnienie ankiety pod  adresem http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/dofinansowanie2013 w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2013 roku.
W sprawie informacji związanych z internetową ankietą proszę kontaktować się z panią Krystyną Stańczak, tel. 225512400 w. 3102.
 
 
 
Z poważaniem
 
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

10.01.2013
Data publikacji 10.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Baran
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry