Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Transplantacja – dar życia. Jestem na tak.” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Transplantacja – dar życia. Jestem na tak.”

8 stycznia w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Transplantacja - dar życia. Jestem na tak”.

8 stycznia w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Transplantacja - dar życia. Jestem na tak”.

Zagadnienia z zakresu transplantacji oraz występujących barier w jej rozwoju przybliżyli uczestnikom doktor Piotr Smoter oraz koordynator do spraw transplantacji Krzysztof Zając z Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W spotkaniu uczestniczył także pacjent po przeszczepie, który odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące tego zagadnienia.

Celem inicjatywy realizowanej w ramach programu „Partnerstwo dla transplantacji” jest uzyskanie społecznego poparcia dla dawstwa narządów. Transplantacja, jako metoda ratowania życia, wciąż jeszcze przeżywa w Polsce kryzys. Jedną z przyczyn jest brak rzetelnej i pełnej informacji na temat tej formy leczenia. U podstaw rodzących się z tego powodu stereotypów leży często niewiedza.

Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W ramach programu 'Partnerstwo dla transplantacji' ogłoszono konkurs plastyczny 'Transplantacja – dar życia. Jestem na TAK”, skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego, którego celem jest m.in. wzrost wiedzy młodzieży na temat dawstwa i transplantacji narządów oraz tkanek. Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać do dnia 15 stycznia 2013 r. na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach (ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce) z dopiskiem: konkurs „Transplantacja - dar życia.  Jestem na TAK”. Zobacz szczegóły.
 

Metryczka

08.01.2013
Data publikacji 08.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry