Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek

Uprzejmie informuję o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek.

           

       Warszawa, 4 stycznia 2013 r.

ADM.5832.3.2013.AC                                                                  Organy prowadzące szkoły i placówki 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego


Uprzejmie informuję o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek.

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych należy składać do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub właściwej Delegatury w terminie do dnia 21 stycznia 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków oraz wzory wniosków zamieszczone zostały na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie – www.kuratorium.waw.pl,  zakładka: Dla nauczycieli – Nagrody i odznaczenia.

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Karol Semik

 

 

Metryczka

04.01.2013
Data publikacji 04.01.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Angelika Czarmogórska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry