Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia dla wybitnych uczniów z Ciechanowa i Radomia - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendia dla wybitnych uczniów z Ciechanowa i Radomia

Wręczono (30 listopada) Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla wyróżniających się uczniów i absolwentów szkół z Ciechanowa i Radomia oraz okolicznych powiatów.

Podczas uroczystości 43 najlepszych uczniów z Ciechanowa i okolicznych powiatów otrzymało z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Katarzyny Góralskiej Stypendia Prezesa Rady Ministrów. W tym samym dniu Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik uhonorował 76 stypendystów z Radomia i okolic.

W tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów dla wyróżniających się uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych otrzyma 504 uczniów z całego Mazowsza.

Kolejne uroczystości wręczenia stypendiów odbędą się w następujących terminach:

- 3 grudnia 2012 r. w Ostrołęce
- 4 grudnia 2012 r. w Warszawie
- 10 grudnia 2012 r. w Płocku

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.


 

Metryczka

30.11.2012
Data publikacji 30.11.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry