Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Siedlcach - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów w Siedlcach

38 najlepszym uczniom z Siedlec i okolicznych powiatów wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański wręczył 38 uczniom z Siedlec i okolicznych powiatów Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

W tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów dla wyróżniających się uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych otrzyma 504 uczniów z całego Mazowsza.

Kolejne uroczystości wręczenia stypendiów z udziałem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Mazowieckich Wicekuratorów Oświaty odbędą się w następujących terminach:

- 30 listopada 2012 r. w Ciechanowie i Radomiu
- 3 grudnia 2012 r. w Ostrołęce
- 4 grudnia 2012 r. w Warszawie
- 10 grudnia 2012 r. w Płocku

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.
 

Metryczka

23.11.2012
Data publikacji 23.11.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry