Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Akcja informacyjna - 'NIE dla czadu' - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja informacyjna - 'NIE dla czadu'

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęły kampanię informacyjną „NIE dla czadu”. Akcja ma na celu edukację w kwestii zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprawidłowe używanie piecyków gazowych i urządzeń grzewczych, które w konsekwencji może prowadzić do śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

Warszawa, 25 października 2012 r.

ZIN.0344.201.2012.AKDyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
w województwie mazowieckim
Szanowni Państwo,


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęły kampanię informacyjną „NIE dla czadu”. Akcja ma na celu edukację w kwestii zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprawidłowe używanie piecyków gazowych i urządzeń grzewczych, które w konsekwencji może prowadzić do śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla. Podczas dwóch poprzednich sezonów grzewczych (listopad- marzec) tlenek węgla zabił w sumie 217 osób, a prawie 4 tys. osób było poszkodowanych. Akcja informacyjna potrwa do marca 2013 r., czyli do końca sezonu grzewczego.

W związku z powyższym proszę Państwa o włączenie się w akcję informacyjną „NIE dla czadu” i przekazanie uczniom, w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych, informacji w tym zakresie.

Wszelkie niezbędne materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje o tym jakie są pierwsze objawy zatrucia, jak pomóc osobie, która ulegnie zatruciu czadem oraz wskazówki, co zrobić, aby ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla dostępne są na stronach: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Straży Pożarnej. Zostały one także udostępnione za pośrednictwem strony Kuratorium Oświaty w Warszawie.


 
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                                                                                                             Mariusz Dobijański
Mazowiecki Wicekurator Oświaty


Metryczka

25.10.2012
Data publikacji 25.10.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry