Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkanie młodzieży w Treblince - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie młodzieży w Treblince

W Treblince (24 października) pod hasłem „Jesteśmy razem” odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary obozu zagłady. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji rządowych krajowych i zagranicznych oraz samorządów lokalnych, młodzież z Polski, Izraela oraz Białorusi.

W Treblince (24 października) pod hasłem „Jesteśmy razem” odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary obozu zagłady. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji rządowych krajowych i zagranicznych oraz samorządów lokalnych, młodzież z Polski, Izraela oraz Białorusi. Uroczystości zorganizowano z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.


Zaproszona młodzież uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych, podczas których uczniowie mieli okazję poznać kulturę innych krajów oraz historie polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Oprócz młodzieży z Polski i Izraela w warsztatach po raz pierwszy udział wzięli uczniowie z Białorusi, przebywający w Polsce na specjalne zaproszenie Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.


Podczas oficjalnych uroczystości przy pomniku głównym na terenie hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince zaproszeni goście zapalili 6 zniczy symbolizujących 6 mln ofiar holokaustu. W obchodach uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Ambasador Izraela Zvi Rav-Ner, dyrektor w Ministerstwie Edukacji Izraela Eli Shaish, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.


Obóz zagłady w Treblince wybudowany został przez Niemców w połowie 1942 roku obok istniejącego w pobliżu karnego obozu pracy. Powstał w ramach „Akcji Reinhardt”, mającej na celu fizyczną likwidację ludności żydowskiej. Pierwszy transport deportowanych tu ludzi przybył 23 lipca 1942 roku, przywiózł Żydów z getta warszawskiego. Od tego dnia przywożono tu Żydów głównie z okupowanej Polski, ale też z Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, ZSRR, a także Niemiec i Austrii. Trafiali tu również Romowie i Sinti z Polski i Niemiec. Oblicza się, że zginęło tu ponad 800 tysięcy osób.

 

Metryczka

24.10.2012
Data publikacji 24.10.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry