Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Życzenia minister Krystyny Szumilas z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Życzenia minister Krystyny Szumilas z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, upamiętniający powstanie Komisji Edukacji Narodowej, to święto wszystkich osób odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży: nauczycieli, pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty


Dzień Edukacji Narodowej, upamiętniający powstanie Komisji Edukacji Narodowej, to święto wszystkich osób odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży: nauczycieli, pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
 

Od wielu lat zmieniacie Państwo polską szkołę. Dobre efekty Waszej pracy potwierdzają międzynarodowe badania PISA. Wyniki osiągane przez polskich piętnastolatków w kolejnych edycjach tych badań, dokumentują systematyczny wzrost umiejętności uczniów w naszym kraju. W 2000 roku były one niższe od średniej OECD, a już w 2009 - znacznie od niej wyższe. W tym czasie zmniejszył się też odsetek uczniów o bardzo niskim poziomie kompetencji w czytaniu i interpretacji - z 23 do 15 procent. Polska jest jednym z pięciu krajów Unii Europejskiej, któremu udało się osiągnąć wyraźny postęp w tym obszarze.
 

Sukces uczniów zawdzięczamy Państwa pracy i zaangażowaniu.
 

Przed nami nowy etap wdrażania zmian: reforma programowa systemu edukacji, zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym i zawodowym, nowa formuła egzaminów zewnętrznych, a także obniżenie wieku szkolnego i pełne upowszechnienie edukacji przedszkolnej. W ich wprowadzaniu pomoże nowoczesny system wsparcia szkół. Jego istotą będzie odejście od jednorazowych kursów doskonalących, na rzecz stałego wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu najważniejszych problemów szkół i uczniów.
 

W tym roku zainicjowany został proces cyfryzacji szkół. Pilotaż rządowego programu „Cyfrowa szkoła' nie ogranicza się wyłącznie do wyposażenia ponad 400 placówek w sprzęt multimedialny. Przewiduje również nowoczesny sposób szkolenia nauczycieli, uwzględniający stałą pomoc we wdrażaniu technologii informatyczno-komputerowych w nauczaniu wszystkich przedmiotów. Równocześnie trwają prace nad przygotowaniem darmowych podręczników elektronicznych do 14 przedmiotów oraz e-materiałów edukacyjnych. Powstanie system pozwalający efektywnie wykorzystać możliwości współczesnej techniki dla podniesienia jakości kształcenia. Wierzę, że nowe wyzwania będą dla Państwa źródłem satysfakcji, a dla Waszych uczniów - sukcesów edukacyjnych.
 

Pragnę wyrazić Wszystkim Państwu wdzięczność za codzienny wysiłek wkładany w podnoszenie jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego rozwój. Dziękuję także za troskę o dobro dziecka i otwartość na zmiany, wynikające z potrzeb współczesnego świata.
 

Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy i kolejnych sukcesów Waszych podopiecznych. Niech będą one dla Państwa dodatkową nagrodą i motywacją do dalszych działań podejmowanych na rzecz rozwoju polskiej edukacji.
 

Krystyna Szumilas

minister edukacji narodowej

Pliki do pobrania

Metryczka

13.10.2012
Data publikacji 13.10.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej KUlmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry