Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowy Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli

Podczas kolegium Mazowieckiego Kuratora Oświaty (27 września) Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wręczył akt powołania pani Elżbiecie Woszczyk -nowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

Podczas kolegium Mazowieckiego Kuratora Oświaty (27 września) Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wręczył akt powołania Elżbiecie Woszczyk -nowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

Równocześnie Wojewoda Mazowiecki powołał czterech zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego w delegaturach Kuratorium Oświaty w Warszawie (w Płocku, Radomiu i Ostrołęce). Dotychczasowy Rzecznik Dyscyplinarny  Teresa Domasik zrezygnowała z piastowania tej funkcji.

Nowy Rzecznik Dyscyplinarny Elżbieta Woszczyk pracuje w Kuratorium Oświaty w Warszawie od 4 lat na stanowisku starszego wizytatora. Od 2009 r. pełniła funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, a od 2010 r. koordynuje zagadnienia związane z przestrzeganiem praw dziecka i ucznia w województwie mazowieckim oraz jest ekspertem współpracującym w realizacji projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”. Jest autorką publikacji zamieszczonych w periodykach metodycznych.

Rzecznik Dyscyplinarny dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli prowadzi postępowania wyjaśniające wobec zarzutów stawianych dyrektorom szkół oraz nauczycielom. Jeśli uzna za zasadne, kieruje wniosek do Komisji Dyscyplinarnej, która wszczyna postępowanie dyscyplinarne. Zależnie od jego wyniku, może się ono zakończyć umorzeniem, uniewinnieniem, wydaleniem z zawodu nauczyciela, zwolnieniem z pracy lub naganą z ostrzeżeniem.


 

Metryczka

27.09.2012
Data publikacji 27.09.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry