Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotyczy: korekty liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dotyczy: korekty liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”

W nawiązaniu do pisma Pana Macieja Jakubowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowe nr DWST-048/78/CZ/2012 z 20 września 2012 r., uprzejmie informuję, że po dokonaniu podsumowania nadesłanych przez Państwa danych o realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w ocenie Ministerstwa bardzo wyraźnie zaznaczyła się sytuacja mniejszego udziału uczniów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w realizacji programu. Dotyczy to zarówno uczniów spełniających kryterium dochodowe, jak i uczniów mogących otrzymywać pomoc również poza ww. kryterium.

ZIN.531.3.12.2012.JK

Warszawa, 24 września 2012 r.

 

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,

Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

 
 

Dotyczy: korekty liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”

 
 

W nawiązaniu do pisma Pana Macieja Jakubowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowe nr DWST-048/78/CZ/2012 z 20 września 2012 r., uprzejmie informuję, że po dokonaniu podsumowania nadesłanych przez Państwa danych o realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w ocenie Ministerstwa bardzo wyraźnie zaznaczyła się sytuacja mniejszego udziału uczniów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w realizacji programu. Dotyczy to zarówno uczniów spełniających kryterium dochodowe, jak i uczniów mogących otrzymywać pomoc również poza ww. kryterium.


W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o analizę ww. zjawiska (zarówno w grupie uczniów spełniających kryterium dochodowe, jak i w grupie mogącej otrzymać pomoc poza tym kryterium). Jeżeli po przeprowadzonej analizie liczba uczniów mogących wziąć udział w programie wzrośnie, proszę o wykazanie tego faktu w tabeli załączonej do niniejszego pisma.


W celu przekazania informacji dotyczącej korekty liczby uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do objęcia programem należy w terminie do dnia 25 września 2012 roku wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem:
 

http://www.kuratorium.waw.pl/ankieta/WyprawkaZweryfikowaneDane2012Korekta/.
 

W powyższej sprawie informacji udziela Pan Józef Kostka Inspektor w Wydziale Zarządzania Informacją, pod nr tel: 22/551 24 00 wew. 2103.

 

do wiadomości:

Starostowie Powiatów woj. mazowieckiego

 

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

mgr inż. Karol Semik

Metryczka

24.09.2012
Data publikacji 24.09.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry