Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ankieta dla Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, zasadniczych szkół zawodowych i techników województwa mazowieckiego. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta dla Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, zasadniczych szkół zawodowych i techników województwa mazowieckiego.

Szanowni Państwo, w związku z gromadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informacji z zakresu: 1) liczby uczniów, którzy po powrocie do Polski podjęli naukę w szkołach na terenie województwa mazowieckiego; 2) liczby osób zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela dla dzieci niebędących obywatelami polskimi, które podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki (formy zatrudnienia i czas, na jaki dana osoba została zatrudniona)uprzejmie proszę o wypełnienie interaktywnego formularza dotyczącego powyższej tematyki.

                                                                                                                                                  Warszawa, dnia 21 września 2012 r.
SNP.533.8.2012
                                                                                                                                                   Dyrektorzy
                                                                                                                                                   szkół podstawowych,
                                                                                                                                                   gimnazjów,
                                                                                                                                                   liceów ogólnokształcących,
                                                                                                                                                   liceów profilowanych,
                                                                                                                                                   zasadniczych szkół zawodowych
                                                                                                                                                   i techników
                                                                                                                                                   województwa mazowieckiego

    Szanowni Państwo,

     w związku z gromadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informacji z zakresu:
1) liczby uczniów, którzy po powrocie do Polski podjęli naukę w szkołach na terenie województwa mazowieckiego;
2) liczby osób zatrudnionych w charakterze pomocy nauczyciela dla dzieci niebędących obywatelami polskimi, które podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki (formy zatrudnienia i czas, na jaki dana osoba została zatrudniona)

    uprzejmie proszę o wypełnienie interaktywnego formularza dotyczącego powyższej tematyki.

                                                                       Interaktywny formularz dostępny jest pod adresem:
                                                                      www.kuratorium.waw.pl/ankieta/UczniowieNauka

                                                                        Formularz będzie aktywny do 26 września 2012 r.


                                                                                                 Z poważaniem

                                                                             z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                                            Katarzyna Góralska
                                                                                 Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

21.09.2012
Data publikacji 21.09.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Ogrodnik
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry