Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Materiały i opracowania dotyczące zagadnień edukacji w szkołach i placówkach - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Materiały i opracowania dotyczące zagadnień edukacji w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo, w związku z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej „Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013” uprzejmie informuję, że na stronie internetowej MEN, w zakładce „Kształcenie i Kadra – nadzór pedagogiczny”, zostały zamieszczone materiały umożliwiające zapoznanie się z konkretnymi zagadnieniami i propozycjami rozwiązań w zakresie edukacji w szkołach i placówkach.

                                                                                                                                                         Warszawa, dnia 18 września 2012 r.

SNP.5534.6.2012

                                                                                                                                                                   Dyrektorzy szkół i placówek,
                                                                                                                                                                   Kadra pedagogiczna,
                                                                                                                                                                   Rodzice,
                                                                                                                                                                   Organy prowadzące


Szanowni Państwo,

w związku z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej „Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013” uprzejmie informuję, że na stronie internetowej MEN, w zakładce „Kształcenie i Kadra – nadzór pedagogiczny”, zostały zamieszczone materiały umożliwiające zapoznanie się z konkretnymi zagadnieniami i propozycjami rozwiązań w zakresie edukacji w szkołach i placówkach.

W opracowanych materiałach znajdują się informacje z zakresu m.in.:
•    wspierania rozwoju dziecka młodszego, w tym dziecka sześcioletniego;
•    realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego;
•    treści związanych z analizą gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
•    pomocy nauczycielom i rodzicom w realizacji działań profilaktycznych
i wychowawczych;
•    propozycji programów i poradników, które pomogą w rozpoznaniu przyczyn problemowych zachowań uczniów i poszukiwaniu skutecznych form oddziaływań wychowawczych;
•    zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym i zawodowym
w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013.

Informacje znajdą Państwo pod adresem:
http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=234&Itemid=294

Zachęcam do zapoznania się z powyższymi materiałami.


                                                                                              z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                                                              Katarzyna Góralska
                                                                                                  Mazowiecki Wicekurator OświatyMetryczka

18.09.2012
Data publikacji 18.09.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Ogrodnik
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry