Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja na temat zdarzeń losowych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja na temat zdarzeń losowych

W związku z występowaniem w miesiącu czerwcu i lipcu br. na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które powodują zniszczenia w gospodarstwach domowych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, prosimy o pilne przekazanie informacji o liczbie dzieci, którym należy udzielić pomocy z uwagi na ww. zdarzenia losowe, oraz informacji nt. ewentualnych szkód powstałych w obiektach oświatowych w wyniku zdarzeń losowych z czerwca i lipca br.

Warszawa, 12 lipca 2012 r.

ZIN.531.3.3.2012.MDSzanowni Państwo
Starostowie,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie
województwa mazowieckiego


Szanowni Państwo,

w związku z występowaniem w miesiącu czerwcu i lipcu br. na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (gradobicia, ulewnych deszczy i huraganów), które powodują zniszczenia w gospodarstwach domowych i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży zarówno podczas trwania wakacji, jak i w czasie przygotowań do nowego roku szkolnego, zwracam się do Państwa o pilne przekazanie informacji o liczbie dzieci, którym należy udzielić pomocy z uwagi na ww. zdarzenia losowe. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji proszę przekazać wypełnioną tabelę, stanowiącą załącznik nr 1 do pisma, na adres: komunikacja@kuratorium.waw.pl.

Ponadto, proszę o przekazanie informacji nt. ewentualnych szkód powstałych w obiektach oświatowych w wyniku zdarzeń losowych z czerwca i lipca br. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji proszę przekazać wypełnioną tabelę, stanowiącą załącznik nr 2 do pisma, na adres: komunikacja@kuratorium.waw.pl.

Jednocześnie informuję, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 z 0,25% rezerwy, w szczególności na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem szkód powstałych w obiektach oświatowych (z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych) w wyniku zdarzeń losowych. Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz wzór wniosku zawarty jest w „Kryteriach podziału 0,25% rezerw części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012” (kryterium III). Dokument ten zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) w zakładce „FINANSE NA EDUKACJĘ”.

Wnioski jednostki samorządu terytorialnego powinny składać w dwóch kompletnych egzemplarzach i kierować je do Ministerstwa Edukacji Narodowej na adres:
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 z 0,25% rezerwy po ich zweryfikowaniu będą przedkładane do zaopiniowania Stronie Samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie przekazywane do Ministra Finansów – dysponenta 0,25% rezerwy, celem realizacji.                                                                                                                                                                  Z poważaniem
                                                                                                                                             z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                                                                                                                        /-/
                                                                                                                                                           Mariusz Dobijański
                                                                                                                                                 Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 


Pliki do pobrania

Metryczka

12.07.2012
Data publikacji 12.07.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry