Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Koniec nauki, czas na bezpieczne wakacje - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Koniec nauki, czas na bezpieczne wakacje

Rozpoczęły się wakacje. Ponad 700 tys. uczniów z terenu województwa mazowieckiego usłyszało po raz ostatni w tym roku szkolnym dzwonek, który zwiastuje radosny czas odpoczynku, beztroski i przygody.

      Rozpoczęły się wakacje. Ponad 700 tys. uczniów z terenu województwa mazowieckiego usłyszało po raz ostatni w tym roku szkolnym dzwonek, który zwiastuje radosny czas odpoczynku, beztroski i przygody. Nad zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży (kontrole miejsc wypoczynku i stanu technicznego autokarów, sprawdzanie kwalifikacji opiekunów) jak co roku będą czuwały służby i inspekcje wojewódzkie w ramach programu Razem Bezpieczniej, który polega na koordynacji działań policji, administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.


    Każdy rodzic może sprawdzić, czy organizator, z którym jedzie jego dziecko dopełnił obowiązku  zgłoszenia wypoczynku w kuratorium oświaty. - Weryfikujemy to czy organizator zapewnia kadrę o właściwych kwalifikacjach, opiekę medyczną i czy obiekt wypoczynkowy posiada  wymaganą  dokumentację np.  opinię  straży  pożarnej - mówi Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty. W ogólnodostępnej bazie wypoczynku znajdującej się na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl publikowane są informacje na temat:
nazwy organizatora, numeru wydanego zaświadczenia, liczby uczestników oraz terminu i miejsca wyjazdu.

      Organizator zobowiązany jest do zgłoszenia wypoczynku na co najmniej 21 dni przed wyjazdem kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby (zamieszkania) organizatora. Obowiązek ten dotyczy również: wypoczynku w formach takich jak lato w mieście czy półkolonie, organizowanych w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży, obozów sportowych (nie dotyczy to jednak obozów realizowanych w ramach specjalnego programu dla szkół lub klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego) i domów kultury (jeśli jest to dodatkowa oferta komercyjna dla dzieci, z którymi placówka nie pracuje całorocznie). W przypadku półkolonii łączonych z wyjazdami poza miejsce zamieszkania należy zgłosić dwie formy – stacjonarną i wyjazdową.


       Nadzór nad zgłoszonymi miejscami wypoczynku sprawuje właściwy miejscowo kurator oświaty, który w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa dzieci może zawiesić funkcjonowanie placówki lub zobowiązać organizatora do przeniesienia uczestników do obiektu spełniającego warunki.
W ubiegłym roku z wypoczynku zarejestrowanego w Kuratorium Oświaty w Warszawie skorzystało ponad 156 tys. dzieci i młodzieży. Kuratorium przeprowadziło 121 kontroli kolonii zorganizowanych na Mazowszu. Sprawdzano m.in. kwalifikacje kadry pedagogicznej i realizację programu, nie stwierdzając istotnych uchybień.  

Metryczka

29.06.2012
Data publikacji 29.06.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Skrzypek
do góry