Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja bazy danych systemu SIO wg stanu na dzień 31 marca 2012 r. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja bazy danych systemu SIO wg stanu na dzień 31 marca 2012 r.

W nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Macieja Jakubowskiego z dnia 26 czerwca 2012 r., znak DS-WSA-AO-030/46/2012 informujemy, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przystąpiono do sprawdzania danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 31 marca 2012 r.

Warszawa, 27 czerwca 2012 r.

ZIN.534.4.2012.MS


Państwo
Prezydenci miast,
wójtowie, burmistrzowie
województwa mazowieckiego


Szanowni Państwo,

 
w nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu Macieja Jakubowskiego z dnia 26 czerwca 2012 r., znak DS-WSA-AO-030/46/2012 uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej przystąpiono do sprawdzania danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 31 marca 2012 r. Dane budzące wątpliwości dotyczą:

1. Wychowania przedszkolnego
2. Obowiązku szkolnego
3. Obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat


W załączeniu przekazuję pismo Podsekretarza Stanu Macieja Jakubowskiego z wyjaśnieniami dotyczącymi przesłanych danych oraz otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej wykazy z SIO wg stanu na 31 marca 2012 r., które wymagają weryfikacji. W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna dokonać korekty danych i przesłać poprawione pliki zgodnie z trybem przewidzianym w art. 6 ustawy z dn. 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49 poz. 463, z późn. zm.).

W związku z powyższym proszę o weryfikację danych w terminie do dnia 4 lipca br. i przesłanie poprawionych, wyeksportowanych plików na adres sio@kuratorium.waw.pl.                                                                                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                                                                   z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                                                                                                                                /-/
                                                                                                                                                                Katarzyna Góralska


Pliki do pobrania

Metryczka

27.06.2012
Data publikacji 27.06.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry