Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zapis na świadectwie promocyjnym osiągnięć ucznia w aktywności na rzecz innych ludzi - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapis na świadectwie promocyjnym osiągnięć ucznia w aktywności na rzecz innych ludzi

Informacja nt. zapisu na świadectwach promocyjnych uczniów aktywności na rzecz innych ludzi.

Warszawa, 21 maja 2012 r.

 


Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół podstawowych
województwa mazowieckiego
W ślad za pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2012 roku (znak: DKOW-ZF-5008-2/2012, w nawiązania do pisma Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z 12 kwietnia 2012 roku, informuję, by na świadectwach szkolnych promocyjnych uczniów w roku szkolnym 2011/2012 w miejscu przeznaczonym na szczególne osiągnięcia ucznia w aktywności na rzecz innych ludzi odnotowywać informację w brzmieniu:
„Uczeń brał udział w Programie Edukacyjnym „Ratujmy i Uczmy Ratować” prowadzonym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

 

                                                                                                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                                                                                   Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                                                                                                                                                                                           /-/
                                                                                                                                                                            Katarzyna Góralska

Metryczka

21.05.2012
Data publikacji 21.05.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Lipień
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry