Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie realizacji treści ekologicznych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie realizacji treści ekologicznych

Szanowni Państwo, od nas, nauczycieli i wychowawców zależy, czy właściwie zrozumiemy rangę problemu i z należytą powagą włączymy się w podjęcie działań mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa.

ZSE.576.30.2012.EC                                                           Warszawa, 10 maja 2012 r.

           

Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek
województwa mazowieckiego

dotyczy: realizacji treści ekologicznych


          Szanowni Państwo,


          od wielu lat na przełomie zimy, przedwiośnia oraz wiosny odbywa się wypalanie traw, nieużytków oraz pozostałości uschniętej roślinności. Zwyczaj ten utrzymuje się głównie na obszarach zaniedbanych rolniczo oraz nieużytkach. Mimo zakazów i konsekwencji prawnych wypalanie traw jest w Polsce częste. Podczas pożaru niszczona jest materia organiczna i spowolniony zostaje proces tworzenia próchnicy. Bardzo wysoka temperatura niszczy mikroorganizmy glebowe. Pozostające w popiele sole mineralne są roznoszone przez wiatr, a podczas opadów deszczu spłukiwane do rzek i zbiorników wodnych. Gleba traci zdolność do zatrzymywania wód opadowych. Wypalanie traw jest przyczyną śmierci wielu gatunków owadów, ssaków i ptaków żyjących na wypalanym obszarze. Zanikają także niektóre gatunki roślin. Ogień może przenosić się z nieużytków na obszary leśne. Dym z pożaru jest również przyczyną wielu wypadków drogowych.
W tym roku na terenie województwa mazowieckiego odnotowano już ponad 2 tysiące pożarów. Wypalanie traw jest groźne dla życia ludzkiego. Coraz częściej odnotowuje się wypadki śmiertelne.

W związku z powyższym zachęcam Państwa do edukacji ekologicznej najmłodszych w tym zakresie. Mając na względzie informacje docierające z mediów oraz statystyki straży pożarnej, zwracam uwagę na zasadność przeprowadzenia widocznej kampanii na temat szkodliwości wypalania traw, zagrożeń, jakie ono niesie oraz sankcji prawnych.

Szanowni Państwo, od nas, nauczycieli i wychowawców zależy, czy właściwie  zrozumiemy rangę problemu i z należytą powagą włączymy się w podjęcie działań mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa.


                                                                                Z poważaniem

 

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

15.05.2012
Data publikacji 15.05.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szafran
do góry