Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący obniżenia obowiązku szkolnego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący obniżenia obowiązku szkolnego

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka i jego rodziców. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przesuwa obowiązek szkolny na rok 2014. O podjęciu nauki dziecka 6-letniego w szkole nadal decydują rodzice. Warto więc uświadomić rodzicom pozytywne aspekty obniżenia obowiązku szkolnego.

Dyrektorzy
przedszkoli,
szkół podstawowych
Szanowni Państwo, 

rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka i jego rodziców. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przesuwa obowiązek szkolny na rok 2014. O podjęciu nauki dziecka 6-letniego w szkole nadal decydują rodzice. Warto więc uświadomić rodzicom pozytywne aspekty obniżenia obowiązku szkolnego. Treści i metody nauczania dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej zawarte w podstawie programowej są dostosowane do możliwości rozwojowych sześciolatków. Zwrócono w niej uwagę na indywidualizację pracy z dzieckiem. Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej dają wszystkim dzieciom możliwość korzystania ze wsparcia w szkole, w której się uczą. 

Z myślą o przyszłych sześciolatkach oraz ich rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało informację w postaci ulotki oraz plakatów „Mam 6 lat chcę poznawać świat! Idę do szkoły!”.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałem i jego upowszechnienie wśród rodziców. Materiał ten zapewnie pomoże rodzicom – podjąć właściwe decyzje.

Więcej informacji w powyższej sprawie uzyskacie Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce Mam 6 lat chcę poznać świat! Idę do szkoły!”.
 

Mazowiecki Kurator Oświaty

mgr inż. Karol Semik

Metryczka

23.04.2012
Data publikacji 23.04.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzenna Zaleska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Molka
do góry