Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

VIII Konferencja Dyrektorów Szkół z programem DSD - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

VIII Konferencja Dyrektorów Szkół z programem DSD

15 marca br. odbyła się VIII Konferencja Dyrektorów Szkół DSD. W konferencji udział wzięło 40 szkół z Polski północno-środkowej. Wśród zaproszonych gości zjawili się m.in. Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rűdiger Freiherr von Fritsch, Doradca podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Irena Agata Szyszko, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska.

15 marca br. odbyła się VIII Konferencja Dyrektorów Szkół DSD. W konferencji udział wzięło 40 szkół z Polski północno-środkowej. Wśród zaproszonych gości zjawili się m.in. Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rűdiger Freiherr von Fritsch, Doradca podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Irena Agata Szyszko, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik oraz Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska.

Podczas spotkania dyskutowano o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, wymieniano doświadczenia dotyczące realizacji programu DSD w szkołach, a także omówiono strategie i kierunki przyszłej współpracy.

Deutsches Sprachdiplom (DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego Urzędu Administracji Niemiec i krajów związkowych. Od 2008 roku dzięki inicjatywie: „Szkoły: Partnerzy przyszłości” wszystkie szkoły DSD, należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Program DSD jest realizowany w Polsce od 1997. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Polska należy do państw realizujących program DSD z największym powodzeniem na całym świecie.
 

Metryczka

16.03.2012
Data publikacji 16.03.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry