Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczniej do szkoły - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczniej do szkoły

Do tegorocznej edycji programu „Razem bezpieczniej” zakwalifikowano aż cztery projekty służące poprawie lokalnego bezpieczeństwa z terenu województwa mazowieckiego, w tym projekt poprawiający bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym w Gminie Garbatka – Letnisko.

Do tegorocznej edycji programu „Razem bezpieczniej” zakwalifikowano aż cztery projekty służące poprawie lokalnego bezpieczeństwa z terenu województwa mazowieckiego, w tym projekt poprawiający bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym w Gminie Garbatka – Letnisko.


Do tegorocznej edycji programu „Razem bezpieczniej”, Minister Spraw Wewnętrznych zakwalifikował aż cztery projekty służące poprawie lokalnego bezpieczeństwa z terenu województwa mazowieckiego. W śród nich projekt Urzędu Gminy Garbatka – Letnisko: „Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej – budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej”, który zostanie dofinansowany w obszarze „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Umożliwia on wybudowanie 16 wiat przystankowych na terenie gminy, a także edukację dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze i ratownictwa drogowego. Projekt otrzyma 63 tys. zł dotacji.


'Razem bezpieczniej” to rządowy program, który polega na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Więcej informacji na ten temat - strona Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Metryczka

13.03.2012
Data publikacji 13.03.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry