Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs dla rad rodziców „Mam 6 lat' - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs dla rad rodziców „Mam 6 lat'

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie 'Mam 6 lat', skierowanym do rad rodziców w szkołach i przedszkolach. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami.

List Ministra Edukacji Narodowej do rad rodziców w szkole

List Ministra Edukacji Narodowej do rad rodziców w przedszkolu


List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów przedszkoli

List Ministra Edukacji Narodowej do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych


Warszawa, 13 marca 2012 r.

ZIN.5563.38.2012.KW 

Dyrektorzy
szkół podstawowych,
przedszkoli publicznych
i niepublicznych

Organy prowadzące
z terenu województwa mazowieckiego
Szanowni Państwo,

zachęcam do udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursie „Mam 6 lat”, który jest skierowany do rad rodziców w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców, umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami.

Zgodnie z harmonogramem konkursu do dnia 30 kwietnia 2012 r. rady rodziców powinny przekazać sprawozdania do dyrektorów szkół/ przedszkoli, a do dnia 4 maja br. dyrektorzy szkół/ przedszkoli powinni przekazać wspomniane sprawozdania wraz z kartą zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Warszawie (drogą pocztową na adres: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa lub złożyć w kancelarii Kuratorium).

Uznane za najlepsze przez wojewódzką kapitułę konkursu sprawozdania zostaną nagrodzone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej i wezmą udział w drugim, centralnym etapie konkursu.
Szczegółowe informacje na temat zasad i przebiegu konkursu znajdują się w załączonym regulaminie organizacyjnym, do której dołączona została karta zgłoszenia oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Pragnę podkreślić, jak bardzo istotne jest aktywne włączenie się w upowszechnianie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podnoszenie jej efektywności. Celem każdego przedszkola i szkoły podstawowej winno być tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia.
 
Z wyrazami szacunku,
Mazowiecki Kurator Oświaty
Karol Semik
Informacja o konkursie


Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie 'Mam 6 lat', skierowanym do rad rodziców w szkołach i przedszkolach. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami.
 

Konkurs składa się z dwóch modułów. W pierwszym z nich - 'Sześciolatek w przyjaznej szkole' - wyłonione zostaną najciekawsze przykłady działań, które podjęła szkoła, by przygotować się do przyjęcia sześciolatków. W drugim module, przeznaczonym dla przedszkoli, zatytułowanym 'Przyjaźnie z przedszkola do szkoły', zachęcamy do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie współpracy między radami rodziców ze szkół i przedszkoli, dzięki którym stworzono warunki do płynnego przejścia dzieci, w szczególności sześcioletnich,  z przedszkola do szkoły. W obu modułach szczególnie zachęcamy do opisywania zarówno działań, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz partnerzy ze środowiska pozarządowego, jak i takich, dzięki którym wzrasta świadomość potrzeby edukacji szkolnej sześciolatków.
 

Projekty konkursowe będą oceniane w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym, na podstawie karty zgłoszenia (wypełnianej przez dyrektora szkoły lub przedszkola) z dołączonym sprawozdaniem przygotowanym przez radę rodziców. Projekty oceniać będzie kapituła konkursu, a najlepsze praktyki opisane w sprawozdaniu zostaną upowszechnione i nagrodzone. Zarządzenie Nr 35 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Kapituły Konkursu „Mam 6 lat” załączeniu.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

Link do strony internetowej www.men.gov.pl.
 


Pliki do pobrania

Metryczka

12.03.2012
Data publikacji 12.03.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry