Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kalkulator do budowy szkolnych planów nauczania - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kalkulator do budowy szkolnych planów nauczania

Wersja testowa kalkulatorów, opublikowana na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji, ma za zadanie ułatwić dyrektorom budowę szkolnych planów nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej zgodnych z Rozporządzeniem z dnia 7 lutego 2012 roku.

Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji została zamieszczona wersja testowa kalkulatorów ułatwiających budowę szkolnych planów nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej zgodnych z Rozporządzeniem z dnia 7 lutego 2012 r.


Od 1 września 2012 r. w klasie IV szkoły podstawowej i klasie I szkoły podnadgimnazjalnej zacznie obowiązywać i będzie wdrażana sukcesywnie nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Minister Edukacji Narodowej (20 stycznia 2012 r.) podpisał rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, które będzie podstawą do ustalenia przez dyrektorów szkół (podstawowych – klasy IV – VI oraz ponadgimnazjalnych) organizacji pracy na rok szkolny 2012/13, a także ustalenia szkolnych planów nauczania dla pełnego cyklu kształcenia.


Zachęcamy do lektury najbliższego numeru biuletynu 'Oświata Mazowiecka' (ukaże się w marcu), w którym tematyka szkolnych planów nauczania zostanie omówiona szerzej.

Metryczka

21.02.2012
Data publikacji 21.02.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry