Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecka Debata Edukacyjna - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowiecka Debata Edukacyjna

O zagrożeniach wynikających z likwidacji szkół wiejskich rozmawiano podczas Mazowieckiej Debaty Edukacyjnej, która odbyła się w dniu 20 lutego 2012 r. z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

O zagrożeniach wynikających z likwidacji szkół wiejskich rozmawiano podczas Mazowieckiej Debaty Edukacyjnej, która odbyła się w dniu 20 lutego 2012 r. z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, w tym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika. Debata, która dotyczyła przyszłości szkół wiejskich, była jednym z 16 regionalnych spotkań organizowanych w projekcie 'Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym', realizowanym w ramach POKL Priorytet V „Dobre rządzenie”, Poddziałanie 5.2.1. Konferencja została zorganizowana przez Federację Inicjatyw Oświatowych, Związek Gmin Wiejskich RP we współpracy z Gminą Cegłów. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowymi patronatami Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego oraz Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu 'Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym' jest stworzenie publicznie dostępnego mechanizmu monitorowania finansów przeznaczonych na edukację, dostarczającego argumenty stronom procesu decyzyjnego związanego z przekształceniami systemu placówek oświatowych w gminach. Cykl spotkań organizowanych w ramach projektu pozwoli na przygotowanie system konsultacji i wymiany informacji między samorządami i organizacjami pozarządowymi. Zebrane podczas regionalnych debat wnioski zostaną przedstawione Prezydentowi RP – w ramach Forum Debaty Publicznej oraz parlamentarzystom, ministerstwom – edukacji narodowej, finansów, cyfryzacji i administracji, rozwoju regionalnego oraz rolnictwa i rozwoju wsi, z prośbą o inicjatywę ustawodawczą.


Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Federacji Inicjatyw Oświatowych.
 

Metryczka

20.02.2012
Data publikacji 20.02.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry