Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs na pracę artystyczną na temat bezpieczeństwa w Internecie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na pracę artystyczną na temat bezpieczeństwa w Internecie

Konkurs organizowany w ramach priorytetu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 'Wielopodmiotowe działania zmierzające do ograniczenia przestępczości nieletnich i poprawy bezpieczeństwa ludzi młodych' oraz Dnia Bezpiecznego Internetu.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu organizuje Konkurs na pracę artystyczną na temat bezpieczeństwa w Internecie.
Celem kursu jest popularyzacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z użytkowania sieci.
Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu 28 powiatów województwa mazowieckiego. Nadesłane prace powinny promować właściwe wzorce społeczne, inicjować działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz wpisywać się w tegoroczne hasło obchodzonego na całym świecie Dnia Bezpiecznego Internetu: „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat Bezpiecznie'.
Technika, sposób oraz wykonanie prac jest dowolna.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym do 29 lutego br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie http://kwp.radom.pl/?id=274

Metryczka

06.02.2012
Data publikacji 06.02.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szafran
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szafran
do góry