Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia i zasiłki szkolne w 2011 r. - 20% udział środków własnych w koszcie realizacji zadania - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendia i zasiłki szkolne w 2011 r. - 20% udział środków własnych w koszcie realizacji zadania

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie zapewniły 20% środków własnych do przekazanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizacje stypendiów i zasiłków szkolnych w 2011 r.

 

Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r.

 

FKS.3111.05.2012.PK

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci, Burmistrzowie
i Wójtowie

województwa mazowieckiego

 

 

 

 

W związku z trwającym do dnia 10 lutego 2012 r. rozliczeniem przekazanych w 2011 r. dotacji celowych przypominam, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. Poz. 1240) przekazana kwota dotacji stanowi 80% kosztu realizacji zadania.

W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego, które nie zagwarantowały w 2011 r. 20% wkładu własnego na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych zobowiązane są zwrócić do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego brakującą część kosztu realizacji zadania w wysokości 20 % wykorzystanej kwoty dotacji celowej.

Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

 

   Z poważaniem

 

   Mazowiecki Kurator Oświaty
                         /-/
                 Karol Semik
 


Metryczka

26.01.2012
Data publikacji 26.01.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Irena Wyszomierska
do góry