Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie zmian w kształceniu ponadgimnazjalnym - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie zmian w kształceniu ponadgimnazjalnym

Zespół opiniodawczo – doradczy do spraw kształcenia zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej wypracował rozwiązania służące modernizacji kształcenia zawodowego i podniesieniu jego jakości. Wprowadzone zmiany znalazły odzwierciedlenie w ustawie z dn. 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Warszawa, 20 stycznia 2012 r.
Organy prowadzące,
Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiegoSzanowni Państwo,


zespół opiniodawczo – doradczy do spraw kształcenia zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej wypracował rozwiązania służące modernizacji kształcenia zawodowego i podniesieniu jego jakości. Wprowadzone zmiany znalazły odzwierciedlenie w ustawie z dn. 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W załączeniu przekazuję List Ministra Edukacji Narodowej w przedmiotowej sprawie z prośbą o wnikliwą analizę.

Ponadto na stronie www.men.gov.pl ukazały się rozporządzenia wykonawcze do ustawy, z którymi należy się zapoznać, by przygotować się do czekającej nas zmiany.                                                                                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                                                                         Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                                                                                                                                                                                /-/
                                                                                                                                                                Katarzyna Góralska
 

Pliki do pobrania

Metryczka

20.01.2012
Data publikacji 20.01.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry