Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji celowych przekazanych w 2011 r. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozliczenie dotacji celowych przekazanych w 2011 r.

Rozliczenie dotacji celowych przekazanych w 2011 r.

 

Warszawa, dnia 16 stycznia  2012 r.

 

 

 

FKS.3111.02.2012.PK

 

           

 

 

Szanowni Państwo

Starostowie,

Prezydenci, Burmistrzowie
i Wójtowie

województwa mazowieckiego

 

 

 

 

       W związku z zakończeniem realizacji zadań własnych, finansowanych lub dofinansowywanych  z dotacji celowych przekazanych w 2011 roku z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych I przesłanie danych, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2012 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patrycja.kupis@kuratorium.waw.pl lub: fk@kuratorium.waw.pl 

 

 

 

 

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 


Pliki do pobrania

Metryczka

17.01.2012
Data publikacji 17.01.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Irena Wyszomierska
do góry