Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Uprzejmie informuję o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek.

Warszawa, 10 stycznia 2012 r.
BKO.5832.3.2012.DS


Organy prowadzące szkoły i placówki
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego


Uprzejmie informuję o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek.
Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych należy składać do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub właściwej Delegatury w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków oraz wzory wniosków zamieszczone zostały na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie – www.kuratorium.waw.pl, zakładka: Dla nauczycieli – Nagrody i odznaczenia.

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

11.01.2012
Data publikacji 11.01.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Sopyła
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry