Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej

Uprzejmie informuję o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek.

        Warszawa, 9 stycznia 2012 r.
BKO.5832.6.2012.AC
Organy prowadzące
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego
uprzejmie informuję o zbliżającym się terminie składania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek.
Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub właściwej Delegatury w terminie do dnia 17 lutego 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania ww. wniosków oraz wzory wniosków zamieszczone zostały na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie – www.kuratorium.waw.pl,  zakładka: dla nauczycieli – nagrody i odznaczenia.
 
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Katarzyna Góralska
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

11.01.2012
Data publikacji 11.01.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andżelika Czarnogórska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry