Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt edukacyjny 'Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych' - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt edukacyjny 'Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych'

Celem ogólnym tego przedsięwzięcia jest zwiększanie zainteresowania uczniów w podejmowaniu studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.

Warszawa, 5 stycznia 2012 r.
 
Państwo
Dyrektorzy oraz nauczyciele
szkół ponadgimnazjalnych
woj. mazowieckiego
 
 
Szanowni Państwo,
 
chciałbym zachęcić Państwa do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym pn.: „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”, realizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską. Projekt ten kierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z terenu woj. mazowieckiego, a współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym tego przedsięwzięcia jest zwiększanie zainteresowania uczniów w podejmowaniu studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.
 
W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych uczący następujących przedmiotów: matematyka, fizyka i chemia. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu jest wypełnienie przez Dyrektora szkoły Karty informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji oraz zgłoszenie 3 nauczycieli ww. przedmiotów, którzy po wypełnieniu Kart informacyjnych, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji, będą mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu holistycznego nauczania. Szkolenia te prowadzone będą przez metodyków oraz praktyków edukacyjnych podczas 6 kolejnych sobót w Warszawie. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to 4 luty 2012 r. W etapie przygotowawczym tego projektu udział weźmie grupa 72 nauczycieli z 24 szkół ponadgimnazjalnych, wybranych przez Komisję Rekrutacyjną, według zasad określonych w specjalnie opracowanym Regulaminie Rekrutacji, który dostępny jest na stronie internetowej projektu. Przeszkoleni w ramach projektu nauczyciele, prowadzić będą w swoich szkołach zajęcia pozalekcyjne, w oparciu o wypracowaną metodę „lekcji holistycznej”, zaś zrekrutowani do projektu uczniowie będą mieli możliwość zwiedzania Politechniki Warszawskiej, a także w latach 2012-2013 wezmą udział w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z chemii, fizyki oraz matematyki w pracowniach na terenie tej uczelni.
 
Do tej pory, w ramach działań projektowych nagranych zostało 30 wykładów, prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej, które drogą internetową będą dostępne dla wszystkich szkół objętych projektem, a na etapie upowszechnienia - dla wszystkich szkół i uczniów w kraju. Opracowany został również podręcznik dla nauczyciela oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia, które tematycznie powiązane są z każdym wykładem i możliwe do pobrania razem z nimi w wersji elektronicznej.
 
Szczegółowy Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami oraz harmonogram realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej www.projekt.kuratorium.waw.pl. Dodatkowych informacji w kwestiach dotyczących projektu udziela p. Agnieszka Wierzchowska - Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie (nr telefonu: 24 262-64-50).
 
Jestem głęboko przekonany, że udział w tym projekcie pozwoli rozbudzić w uczniach zainteresowanie związane z kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Wszystkich Państwa serdecznie zachęcam do udziału w tym innowacyjnym przedsięwzięciu.
 
Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Karol Semik


Metryczka

05.01.2012
Data publikacji 05.01.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wierzchowska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry