Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.

Warszawa,  2   stycznia 2012 r.
 
 
 
                                                          
           
                                                                                   Dyrektorzy  
                                                                                   Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Mazowieckiego 
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
            na podstawie § 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 ze zmianami)   po konsultacji w dniu 14 grudnia 2011r. z  Ministerstwem Edukacji Narodowej przedstawiam projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag do niniejszego projektu w terminie do dnia 27 stycznia 2011 r. w formie elektronicznej na adres: sp@kuratorium.waw.pl
 
                                                                  Z poważaniem
 
                                                z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                     /- /
                                                    Katarzyna Góralska
                                                    Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 

Metryczka

03.01.2012
Data publikacji 03.01.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Rajska-Cuber
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry