Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkolenie z zakresu ewaluacji zewnętrznej dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i liceów ogólnokształcących - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu ewaluacji zewnętrznej dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i liceów ogólnokształcących

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dot. naboru dyrektorów na VIII cykl szkoleń w ramach 'Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III'.

EPZ.0231.5.2011                                                      Warszawa, 21 grudnia 2011r.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli,

szkół podstawowych,

poradni psychologiczno-pedagogicznych,

liceów ogólnokształcących

 

 

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnego cyklu szkoleń z zakresu ewaluacji zewnętrznej (rozpoczęcie VIII cyklu szkoleniowego nastąpi 11 stycznia 2012r.) realizowanego w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III' współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji, Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza Państwa do udziału w ww. szkoleniu.

Szkolenie rozpocznie się 11 stycznia 2012r.

Udział dyrektorów szkół i placówek w projekcie będzie polegał na:

1/ uczestnictwie w szkoleniu, zgodnie z przesłanym w późniejszym terminie harmonogramem,

2/ wykonywaniu, pomiędzy sesjami, zadań związanych ze szkoleniem,

3/ współpracy z zespołem przeprowadzającym - w kierowanych przez dyrektorów szkołach
i placówkach – ewaluację całościową.

Udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny i łączy się z podjęciem przez kandydata zobowiązań związanych z realizacją projektu.

Zasadnym jest, aby Państwo Dyrektorzy zgłaszający się do udziału w szkoleniu mieli zgodę organu prowadzącego na udział w programie.
Dyrektorzy chętni do udziału w w/w projekcie proszeni są o przekazanie danych zgodnie
z poniższą tabelą:

 

Imię

i nazwisko

Dokładna nazwa szkoły/placówki wraz

z adresem

Staż pracy,           w tym na stanowisku dyrektora                 

 

Numer telefonu

 

 

Adres e-mail

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

oraz o złożenie listu motywacyjnego zawierającego:

1/deklarację udziału w proponowanych działaniach,

2/ zobowiązanie do wykonywania zadań związanych z realizacją szkoleń.

Poza wyżej wymienionymi, nie jest wymagane złożenie żadnych dodatkowych dokumentów.

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: epz@kuratorium.waw.pl do dnia 23.12.2011r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną przesłane przez organizatorów
do wskazanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dyrektorów szkół i placówek,
w późniejszym terminie, na podany przez Państwa w zgłoszeniu adres e-mail.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

mgr inż. Karol Semik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

21.12.2011
Data publikacji 21.12.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Bronowska
do góry