Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia dla wybitnych uczniów - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendia dla wybitnych uczniów

Wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżniających się uczniów i absolwentów szkół z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich.

Wręczono (28 listopada) stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżniających się uczniów i absolwentów szkół z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich.

Podczas uroczystości 251 najlepszych uczniów otrzymało z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika oraz Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Katarzyny Góralskiej stypendia Prezesa Rady Ministrów, a 40 – stypendia Ministra Edukacji Narodowej.

Podobne uroczystości odbyły się w delegaturach Kuratorium Oświaty w Warszawie w następujących dniach:

Ciechanów – 25 listopada,
Ostrołęka – 29 listopada,
Płock – 30 listopada,
Radom – 16 listopada,
Siedlce – 14 listopada.

Ogółem w województwie mazowieckim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 513 uczniów, a stypendia Ministra Edukacji Narodowej - 45 uczniów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest laureatom i finalistom konkursów lub olimpiad ogólnopolskich, zwycięzcom olimpiad międzynarodowych, uczniom realizującym indywidualny tok nauki i osiągającym wysokie wyniki lub także na gruncie sportowym - uczniom biorącym udział w turniejach i zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

 

Metryczka

28.11.2011
Data publikacji 28.11.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry