Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoły promujące zdrowie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoły promujące zdrowie

Mazowiecki Kurator Oświaty zorganizował w dniu 23 listopada 2011 r. II Wojewódzką Konferencję Szkół Promujących Zdrowie, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie.

Mazowiecki Kurator Oświaty zorganizował w dniu 23 listopada 2011 r. II Wojewódzką Konferencję Szkół Promujących Zdrowie, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pani Barbara Woynarowska – Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Pani Katarzyna Stępniak – Krajowy Koordynator, kierownik Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Pani Renata Stoczkowska – dydaktyk biologii i przyrody, specjalista ds. badań pedagogicznych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz dyrektorzy szkół i koordynatorzy sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Podczas konferencji przedstawiono nowe kierunki rozwoju szkół promujących zdrowie w Polsce i Europie, wskazano rolę upowszechniania idei sieci szkół promujących na poziomie lokalnym, prowadzenia systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie oraz umożliwienia prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Przedstawiciele wyróżnionych placówek zaprezentowali dobre praktyki szkół promujących zdrowie.

W dalszej części spotkania Mazowiecki Wicekurator Oświaty Pani Katarzyna Góralska uroczyście wręczyła piętnaście Wojewódzkich Certyfikatów „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce szkoły, które spełniły określone warunki zostają przyjęte do sieci i po minimum trzech latach pracy, w przypadku województwa mazowieckiego, otrzymują wojewódzki certyfikat.
 

Metryczka

24.11.2011
Data publikacji 24.11.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry