Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiana w Regulaminie konkursów przedmiotowych - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana w Regulaminie konkursów przedmiotowych

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dotyczący konkursów przedmiotowych w gimnazjach oraz zarządzenie wprowadzające zmiany w Regulaminie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie konkursów przedmiotowych w gimnazjach
Szanowni Państwo,
z powodu pojawiających się zapytań i niepokojów dyrektorów i rodziców kilku warszawskich szkół pragniemy rozwiać Państwa wątpliwości i wyjaśnić istotne zapisy w regulaminie Konkursów Przedmiotowych, organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby był on czytelny, jasny, transparentny, wychodząc z założenia, że precyzyjne zasady pomogą Państwu w pracy z uczniami. Przypominamy również, że uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych jest dobrowolne, a akces wiąże się z zaaprobowaniem zapisów Regulaminu. Uwzględniając jednak pojawiające się niepokoje i wątpliwości, konsultowaliśmy jego zapisy z przedstawicielami MEN, poleconym przez prof. Zbigniewa Marciniaka matematykiem – ekspertem ds. konkursów-mgr Marcinem Braunem oraz nauczycielem praktykiem - mgr Jerzym H. Nowickim z ZSO Nr 6 im. J. Kochanowskiego w Radomiu.  
Jeśli chodzi o zgodność umieszczonych w Regulaminie zapisów z przepisami prawa, pragniemy Państwa nie tylko zapewnić, ale i uspokoić, że są one zgodne z prawem. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MENiS z 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Regulamin konkursów opracowuje i zatwierdza Kurator. Aby wyjść naprzeciw pracy szkół i wzbogacić ofertę konkursów  przedmiotowych w bieżącym roku szkolnym dodaliśmy 4 konkursy językowe, co skutkować będzie wzrostem na Mazowszu liczby finalistów i laureatów, korzystających z określonych przywilejów podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
  Wychodząc naprzeciw uczniom wszystkich szkół województwa mazowieckiego oraz kierując się zasadą wyrównywania szans edukacyjnych i promowania pracy z uczniem zdolnym w bieżącym roku szkolnym, aby dostać się do etapu rejonowego chcieliśmy ustanowić 2 kryteria, które winny być spełnione łącznie. Jedno  z  nich, to osiągnięcie określonego pułapu punków, świadczących o rozległej wiedzy i umiejętnościach. W końcu adresat konkursów przedmiotowych jest jednoznacznie zdefiniowany. Ma to być uczeń uzdolniony w określonej dziedzinie wiedzy i osiągający w niej wysokie lokaty. Są to najlepsi z najlepszych we wszystkich szkołach województwa mazowieckiego – na równych prawach tych, które mają ogromne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym i tych, które dopiero wypracowują system takich oddziaływań. Uczniów uzdolnionych spotykamy nie tylko w gimnazjach renomowanych, ale i w szkołach rejonowych. Chcąc zachęcać do rzetelnej i systematycznej pracy z uczniem zdolnym Kurator zdecydował dodatkowo o sformułowaniu przesłanki wyrażonej algorytmem.  
            W wyniku odbytych konsultacji pojawiły się, być może zasadne, obawy, iż algorytm może być krzywdzący dla uczniów dużych szkół, zwłaszcza tych, które rozpoczynają dopiero pracę z uczniem zdolnym i zaczęły poprawiać efekty kształcenia. To mogłoby mieć demotywujący wpływ na nauczycieli tychże placówek, co byłoby sprzeczne z naszymi dążeniami. W związku z powyższym Mazowiecki Kurator Oświaty postanowił zrezygnować w bieżącym roku szkolnym z zastosowania algorytmu w Regulaminie, wykorzystując ten czas na jego przetestowanie w tej edycji konkursów przedmiotowych. Jeżeli te obawy się nie potwierdzą, zakładamy możliwość powrotu do tego rozwiązania w roku przyszłym.
            Życząc powodzenia w zmaganiach konkursowych, dziękuję za każdą dyskusję, służącą poszukiwaniu najlepszych dla mazowieckiej oświaty rozwiązań.
 
                                                                                                           Z wyrazami szacunku
                                                                                                        Mazowiecki Kurator Oświaty
                                                                                                                           /-/
                                                                                                             mgr inż. Karol Semik

Pliki do pobrania

Metryczka

29.09.2011
Data publikacji 29.09.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Milczuk - Walczewska
Osoba udostępniająca informację:
Zofia Rudzińska
do góry