Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasiłek losowy na cele edukacyjne - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne

Informacja o ilości zgłoszonych dzieci i uczniów uprawnionych do objęcia pomocą z terenu województwa mazowieckiego.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne

W związku z podjęciem przez Radę Ministrów Uchwały w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. , którego celem jest:

-     wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i uczniów ze względu na skutki występujących na terenie kraju w 2011 r. nawałnic, huraganów, deszczy nawalnych lub gradobicia, a także mogących wystąpić powodzi,

-     zapewnienie dzieciom i uczniom wsparcia finansowego w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne, tj. na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub na pokrycie innych wydatków edukacyjnych,

 

zgłoszonych zostało do dnia 26 września 2011 r. 4.307 dzieci i uczniów uprawnionych do objęcia pomocą z terenu województwa mazowieckiego.

 

Zasiłek losowy na cele edukacyjne jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 1.000 zł dla jednego dziecka lub ucznia.

 

Po otrzymaniu środków finansowych z Ministerstwa Finansów, dotacje zostaną przekazane do budżetów gmin.


Metryczka

29.09.2011
Data publikacji 29.09.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czubaszek
do góry