Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowiecka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją

26 września odbyła się Mazowiecka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją z udziałem instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, podczas której została zawiązana Koalicja Regionalna na rzecz rozwoju uczniów z terenu województwa mazowieckiego.

26 września odbyła się Mazowiecka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją z udziałem instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, podczas której została zawiązana Koalicja Regionalna na rzecz rozwoju uczniów z terenu województwa mazowieckiego. Spotkanie odbyło w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.
 
W inauguracji uczestniczyli Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański, zaproszone organizacje pozarządowe z terenu Mazowsza oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Podczas spotkania podpisano list intencyjny na rzecz Koalicji Regionalnej. Do Koalicji, obok  Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, przystąpiło 18 organizacji pozarządowych, obecnych podczas inauguracji. Sygnatariusze listu zadeklarowali m.in. prowadzenie działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości rozwoju każdego ucznia oraz chęć współpracy przy poszczególnych projektach realizowanych w ramach Roku Szkoły z Pasją.

„Dzisiejsze porozumienia ma charakter otwarty. Zachęcam wszystkie organizacje do udziału w tym projekcie” – powiedział Mazowiecki Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański.

Mazowiecka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją została zorganizowana z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły z Pasją. Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty. Więcej informacji o Roku z Pasją: www.szkolazpasja.men.gov.pl.

Treść listu intencyjnego zawiązującego Koalicję Regionalną.
 

Metryczka

26.09.2011
Data publikacji 26.09.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry