Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowiecka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją

26 września odbędzie się Mazowiecka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją, podczas której zostanie zawiązana Koalicja Regionalna na rzecz rozwoju uczniów, z udziałem instytucji publicznych, szkół i organizacji pozarządowych.

26 września odbędzie się Mazowiecka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją, podczas której zostanie zawiązana Koalicja Regionalna na rzecz rozwoju uczniów, z udziałem instytucji publicznych, szkół i organizacji pozarządowych.
 
Do udziału w Mazowieckiej Inauguracji Roku Szkoły z Pasją zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewody Mazowieckiego, pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacje pozarządowe.

W programie spotkania przewidziano m.in. podpisanie listu intencyjnego zawiązującego Koalicję Regionalną na rzecz rozwoju uczniów, prezentacje działań organizacji pozarządowych, koncert muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły.

Zapraszamy na spotkanie wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane przystąpieniem do Koalicji Regionalnej poprzez podpisanie listu intencyjnego. Inauguracja odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach (ul. Prusa 12), 26 września 2011 r. o godz. 11.00. Zgłoszenia udziału oraz szczegółowe informacje pod nr telefonu: 22 551 24 25.

Organizatorami Mazowieckiej Inauguracji Roku Szkoły z Pasją są: Mazowiecki Kurator Oświaty i Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły z Pasją. Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty. Więcej informacji o Roku z Pasją: www.szkolazpasja.men.gov.pl.

Metryczka

22.09.2011
Data publikacji 22.09.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry