Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rejestracja niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rejestracja niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego.

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem z dnia 6 czerwca 2011 r. znak: DKZU-045-36/11 dotyczącym rozróżniania placówek systemu oświaty.

Zgodnie z art. 82 ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.


Przed dokonaniem wpisu do ewidencji, w myśl art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r., należy zwrócić uwagę na zadania placówek.


Załączniki:
1. Pismo MEN z dnia 3 czerwca 2011 znak: DKZU-045-36/11
  • Pismo MEN
    Pismo MEN
  • Pismo c. d.
    Pismo c. d.

Metryczka

18.07.2011
Data publikacji 18.07.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kasińska
do góry