Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Certyfikaty dla szkół promujących zdrowie - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Certyfikaty dla szkół promujących zdrowie

Kolejne szkoły z terenu województwa mazowieckiego uzyskały certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Kapituła działająca przy Mazowieckim Kuratorze Oświaty przyznała go (14 lipca) piętnastu placówkom.

Kolejne szkoły z terenu województwa mazowieckiego uzyskały certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Kapituła działająca przy Mazowieckim Kuratorze Oświaty przyznała go (14 lipca)  piętnastu  placówkom.

Celem szkoły promującej zdrowie jest tworzenie warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowanie przez jej członków działań na rzecz zdrowia. Obecnie na Mazowszu funkcjonują 44 szkoły należące do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie, z czego dotychczas 23 zostały wyróżnione certyfikatem.     

 

Pierwszą sieć szkół promujących zdrowie w Polsce utworzono w 1992 r. w byłym województwie ciechanowskim. Ruch rozwijany jest w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Do sieci szkół przyjmowane są te placówki, które spełniają określone kryteria, m.in. wykazują się aktywnością na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku, a ich działania są zawarte w szkolnym zestawie programów wychowawczych i profilaktycznych. Po minimum trzech latach „stażu” w sieci, szkoła może ubiegać się o przyznanie certyfikatu na szczeblu wojewódzkim. Kolejnym krokiem jest uzyskanie przez placówkę certyfikatu krajowego – Polskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Certyfikaty przyznawane są na okres 5 lat.

 

Więcej informacji na temat Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Metryczka

14.07.2011
Data publikacji 14.07.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry