Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Europejska Kampania w sprawie Narkotyków - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejska Kampania w sprawie Narkotyków

7 lipca odbyła się w Warszawie konferencja Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków. Specjaliści dyskutowali na temat nowych narkotyków syntetycznych i form profilaktyki antynarkotykowej.

Głównym przedmiotem corocznej konferencji Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków, która odbyła się w Warszawie (7 lipca) były nowe narkotyki syntetyczne. Konferencja została zorganizowana przez Komisję Europejską i Polską Prezydencję w UE. Zgromadziła specjalistów zajmujących się profilaktyką antynarkotykową. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, instytucji europejskich i krajowym, w tym Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Komisja Europejska odgrywa ważną rolę we wspólnych działaniach na rzecz złagodzenia problemów społecznych w UE związanych z narkotykami. Aktywnie zachęca do dialogu wszystkie zainteresowane strony, aby mogły dzielić się doświadczeniami. Według danych KE co roku w Europie odnotowuje się 7–8 tys. zgonów spowodowanych zażywaniem narkotyków, a około 12 mln obywateli UE zażywa regularnie (lub zażyło przynajmniej raz w życiu) kokainę.

Za pośrednictwem Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa zachęca władze krajowe i lokalne, instytucje, organy rządowe, regiony, miasta, placówki oświatowe i szkoły, instytuty badawcze, środki masowego przekazu i instytucje publiczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, wszelkie firmy, osoby prywatne itp. do podjęcia konkretnych działań mających na celu m.in. zwiększenie wiedzy młodzieży na temat narkotyków.

Więcej informacji na temat Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków i zasad zgłoszenia udziału na stronie: www.action-drugs.eu.

 

Metryczka

07.07.2011
Data publikacji 07.07.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry