Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ankieta dotycząca stopnia realizacji porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw oświaty z organizacjami pracodawców. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta dotycząca stopnia realizacji porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw oświaty z organizacjami pracodawców.

Ankieta dotycząca stopnia realizacji porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw oświaty z organizacjami pracodawców.

Warszawa, 27 czerwca 2011r.
KZU.021.3.2011.ML
                                                                                 
 
                                                           Państwo
Dyrektorzy Szkół kształcących w zawodach,
                                                           Dyrektorzy Centrów Kształcenia Ustawicznego,
Centrów Kształcenia Praktycznego
województwa mazowieckiego                 
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
            w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DKZU-TR-5300-09/11 z dnia 16 czerwca 2011r. dotyczącym stopnia realizacji porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw oświaty z organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi, uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej Ankiety i przesłanie jej  do 15 lipca 2011r.  w  wersji  elektronicznej, zachowując format pobranego
pliku na odpowiedni adres:
 
Rejon Warszawski              - kpu@kuratorium.waw.pl
Delegatura w Ciechanowie - delegatura.ciechanow@kuratorium.waw.pl
Delegatura w Ostrołęce       - delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl
Delegatura w Płocku            - delegatura.plock@kuratorium.waw.pl
Delegatura w Radomiu        - delegatura.radom@kuratorium.waw.pl
Delegatura w Siedlcach       - delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl
 
 Z poważaniem
 
 
                             z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 
                                                                                                                                                               /-/
                                                                                                                                             Katarzyna   Góralska
                                                                                                                                 Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 
 
 
 

Pliki do pobrania

Metryczka

27.06.2011
Data publikacji 27.06.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Leszczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry