Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitorowanie realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitorowanie realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie monitorowania realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

KZU.576.3.2011.AG
Warszawa,16 czerwca 2011 r.Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Województwa MazowieckiegoSzanowni Państwo,


w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2011 roku, znak: DZSE-3-TSZ-045-152/11, w sprawie uzupełnienia planu nadzoru pedagogicznego o nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011 dotyczący monitorowania „ Realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystywania przygotowanych przez nie ofert i materiałów”, uprzejmie informuję, że na stronie www.men.gov.pl/ankieta znajduje się ankieta monitorująca.

Ankietę wypełnia dyrektor wylosowanej szkoły (wykaz szkół wylosowanych znajduje się w załączniku nr 1), po wprowadzeniu tokenu: profilaktyka. Szczegółowe wskazówki pomocne w wypełnieniu ankiety zawarte są w załączniku nr 2.
Termin przeprowadzenia monitoringu zaplanowany został do dnia 24.06.2011 r.
Monitorowanie dotyczy szkół podstawowych (klasy V i VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych i specjalnych.
Z monitorowania wyłączone są szkoły dla dorosłych i szkoły przyszpitalne.

Zobowiązuję Państwa Dyrektorów do zapoznania się z bazą szkół wytypowanych do monitorowania i terminowego wypełnienia ankiet.


Z poważaniem
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/--/
Katarzyna Góralska


Metryczka

17.06.2011
Data publikacji 17.06.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gołota
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry