Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Rzecznika Praw Dziecka - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Rzecznika Praw Dziecka

W celu zmniejszenia liczby wypadków z udziałem psów, w których ofiarami są dzieci zwracam się do Państwa z prośbą o zorganizowanie zajęć wyjaśniających zasady bezpiecznych zachowań.

Warszawa, 2  czerwca 2011 r.
WKS.5534.144.2011.KW

Dyrektorzy
przedszkoli oraz szkół
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak, w związku z niepokojącymi informacjami o kolejnych przypadkach pogryzień dzieci przez psy, zwrócił się z prośbą o podjęcie działań profilaktycznych w przedszkolach i szkołach, które mogłyby zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości.

W celu zmniejszenia liczby wypadków z udziałem psów, w których ofiarami są dzieci zwracam się do Państwa z prośbą o zorganizowanie zajęć wyjaśniających zasady bezpiecznych zachowań. W załączeniu „List otwarty do rodziców i opiekunów dzieci” Rzecznika Praw Dziecka.

Jednocześnie proszę o przesłanie do końca czerwca 2011 r. informacji zwrotnej o podjętych działaniach na poniższe adresy e-mailowe:

profilaktyka@kuratorium.waw.pl (szkoły),
urszula.przyborowska@kuratorium.waw.pl (przedszkola).


Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
Karol Semik

Metryczka

02.06.2011
Data publikacji 02.06.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry