Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Indywidualizacja nauczania - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Indywidualizacja nauczania

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat nowych przepisów dotyczących organizacji udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Warszawa, 31 marca 2011 r.
WKS.5534.92.2011.KW
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa mazowieckiego


 

Szanowni Państwo,wkraczający do szkół od 1 września 2011 roku (do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych wszystkich typów oraz oddziałów specjalnych i placówek oraz od 1 września 2012 do: szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych) pakiet rozporządzeń ma skłonić rady pedagogiczne i poszczególnych nauczycieli do indywidualizacji nauczania. Wymaga on od szkół i placówek rzetelnej, rozważnej refleksji, by właściwie przygotować organizację pracy i wdrożyć nowe zasady bez żadnych zakłóceń, a od organów prowadzących szczegółowej wiedzy, by zatwierdzić arkusze organizacyjne.

Jak pisał Jan Paweł II: ”Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”, a szkoła ma być miejscem przyjaznym dla ucznia. Wszyscy jednak mamy świadomość, że szkoły nie można zreformować z zewnątrz, bo najważniejsza część jej działalności rozgrywa się pomiędzy uczniami i nauczycielami, nauczycielami a rodzicami uczniów, a zatem potrzebna tu autentyczna czujność i troska. Nie da się zmienić szkoły, jeśli nie będzie takiej woli wewnątrz. Wykorzystajmy nadarzającą się okazję, by odmienić oblicza mazowieckich szkół i placówek. Wielkim ułatwieniem dla Państwa będą praktyczne uwagi sformułowane w Liście Ministra Edukacji Narodowej, dostępnym na stronie internetowej MEN, do zapoznania się z którymi serdecznie zachęcam.

 
Z poważaniem,
Mazowiecki Kurator Oświaty
mgr inż. Karol Semik

 

Metryczka

31.03.2011
Data publikacji 31.03.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry