Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Partnerstwo dla transplantacji - spotkanie z nauczycielami - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Partnerstwo dla transplantacji - spotkanie z nauczycielami

29 marca w Siedlcach odbyło się kolejne spotkanie z nauczycielami na temat transplantologii oraz życia po przeszczepie.


Kolejne spotkanie z nauczycielami na temat problemów transplantologii oraz życia po przeszczepie odbyło się 29 marca w Siedlcach. Celem inicjatywy realizowanej w ramach programu „Partnerstwo dla transplantacji” jest uzyskanie społecznego poparcia dla dawstwa narządów.

Jedną z przyczyn kryzysu, który dotknął transplantację jest brak rzetelnej i pełnej informacji na temat tej formy leczenia – mówił podczas spotkania z nauczycielami prof. Paweł Nyckowski koordynator programu „Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim”. Szkolenie dla pedagogów w Siedlcach (29 marca) zostało zorganizowane z inicjatywy koordynatora programu, wojewody mazowieckiego i mazowieckiego kuratora oświaty. Podobne spotkania dla nauczycieli, prowadzone w ramach programu, odbywają się w poszczególnych regionach Mazowsza (poprzednie w Ostrołęce 18 marca) w tym i następnym roku szkolnym.

Partnerstwo dla Transplantacji jest ogólnopolskim projektem, realizowanym we wszystkich województwach, skierowanym do wielu odbiorców. Poza szeroko rozumianym społeczeństwem, kluczowymi grupami w jego realizacji są: środowisko medyczne (lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy szpitali), przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej – zwłaszcza organy założycielskie szpitali, nauczyciele, młodzież szkolna oraz Kościół. Program został zainicjowany przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej w lutym 2009 roku. W czerwcu 2010 roku przystąpiło do niego województwo mazowieckie poprzez podpisanie listu intencyjnego pod auspicjami wojewody mazowieckiego.

Metryczka

29.03.2011
Data publikacji 29.03.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry