Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Profilaktyka używania przez młodzież nowych narkotyków - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka używania przez młodzież nowych narkotyków

Prosimy o zapoznanie się z listem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall do dyrektorów szkół i placówek oraz materiałami dotyczącymi profilaktyki używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież.

Nawiązując do apelu Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall i Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika do dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli, wystosowanego w październiku ubiegłego roku w związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych dopalaczami, prosimy o zapoznanie się z przekazanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej materiałem Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież. Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów oraz organów prowadzących, który zawiera propozycje działań w zakresie profilaktyki narkomanii, w tym używania przez młodzież nowych narkotyków.

Przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Komendę Główną Policji, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji opracowanie może stanowić pomoc w podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki narkomanii w ramach szkolnego programu profilaktyki.

List do dyrektorów szkół i placówek

Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież. Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów oraz organów prowadzących
 

Metryczka

21.03.2011
Data publikacji 21.03.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry